logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

کوتاه نمودن موهای زیر بغل و شکم چه حکمی دارد؟ لطفاً توضیح دهید آیا این کار بهداشتی است؟

By modir
Date: 2006-12-19

یکی از دستورهای اسلام در امور بهداشتی، زایل کردن موهای زیر بغل و زیر شکم و عورت است. نوره (داروی نظافت) موجب میشود موهای نواحی مذکور ازاله و کنده شده و محلّ مزبور از نظافت قابل قبولی برخوردار شود. همان گونه که اسلام برای تمامی مراحل زندگی بشر چه از نظر روحی و چه جسمی برنامه دارد چنین اموری حتی مراحل چون آداب حمام و دستشویی را نیر در بر میگیرد. در احادیث معصومین(ع) که ریشه در اسلام دارد، توصیه‏های گوناگونی در امور مختلف زندگی از قبیل بهداشت شخصی و اجتماعی، آداب غذا خوردن، مسواک زدن، خوابیدن، بیدار شدن، حمام رفتن، ناخن گرفتن و بسیاری دیگر از کارها موجود دارد که برگفته از تعالیم عالیه‏ای است که شاید در ادیان قبل سابقه نداشته است. میان احادیثی توصیه هایی از قبیل مکروه بودن رفتن به حمام با شکم پر یا خالی و یا مستحب بودن خروج از حمام در حالی که چیزی شبیه کلاه بر سر داشتن در هنگام تابستان و زمستان و یا شستن سر با سدر دیده میشود.(1) نوره کشیدن مورد توصیه مؤکد شرع میباشد. امام صادق(ع) فرمود: "نوره طهور است".(2) یعنی پاک کننده آلودگی و رذایل است که سبب وجود موهای زاید ایجادمی شود. امام هفتم (ع) فرمود: "اگر موی بدن بلند شود، آب پشت(کمر) قطع میشود و مفصل‏ها سست شده و ضعف و سل به دنبال آن میآید. نوره کشیدن آب پشت را زیاد و جسم را قوی و چربی دو کلیه را زیاد کرده و بدن را فربه میکند".(3) در باب ازاله مو و مطالب مربوطه، در کتاب شهید دکتر پاک نژاد مطالب مبسوطی مطرح شده است.(4) پی نوشت‏ها:1 - وسائل الشیعه، ج 1، باب آداب حمامو تنظیف، ص 361. 2 - همان، ص 386؛ باب 28، حدیث دوم. 3 - همان، ص 387. 4 - اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر پاک نژاد. ج 13، ص 30.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/63637