نظر حضرت آیت الله خویی(ره) را درباره تعداد آیات ناسخ و منسوخ مرقوم فرمایید.

ارسال توسط 11 در 15/9/1385.

حضرت آیت الله خویی(ره) قایل به نسخ بیش از یک آیه (آیه نجوی) نیست و آن به جهت ناظر بودن آیه ناسخ به آیه منسوخ است.(1)آیه دوازدهم سوره مجادله به وسیله آیه سیزدهم این سوره نسخ شده است، البته بنابر نظر آیت الله خویی (ره) آیه 12 منسوخ مجادله: "یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجولکم صدقة ذلک خیرلکم و اطهر فان لم تجدوا فان تجدوا فان الله غفور رحیم؛ آیه 13 ناسخ مجادله: "ااشفقتم أن تقدموا بین یدی نجوئکم صدقات فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و اطیعو الله و رسوله والله خبیر بما تعملون".برخی از اندیشمندان علوم قرآنی معتقدند تعداد آیات منسوخه حدود بیست آیه است.(2)پی نوشت‏ها: 1 - آیت الله خویی معرفت، علوم قرآنی، ص 267.2 - همان.