logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

وقتی که امام زمان (عج) ظهور کنند، سرانجام انسان‏های گناهکار چه میشود؟ آیا پس از ظهور امام زمان (عج) قیامت میشود یا زندگی دنیوی ادامه مییابد؟

توسط: 11
تاریخ: 21/9/1385

پرسش به دو سؤال مستقل قابل تقسیم است، از این رو پاسخ آنها در دو بخش سامان یافته است: بخش نخست: سرانجام گناهکاران در دوران ظهور پس از قرن‏ها انتظار و تحمل رنج‏های فراوان سرانجام روزگار ستم و تاریکی به سرمیآید و پرتو خورشید سعادت نمایان گشته و حضرت مهدی (عج) که با یاری خدا آثار ظلم و بیدادگری را از بین میبرد ظهور میکند. حضرت جامعه بشری را چنان سامان میدهد که خشنودی خدا را در پی خواهد داشت. در این میان کسانی پیدا میشوند که با ایده‏های مختلف انقلاب امام را برنمیتابند و با حضرت مخالفت میکنند و در انقلاب ایشان کارشکنی مینمایند طبیعی است که باید با آنان با قاطعیت برخورد شود تا جامعه برای همیشه از شر آنان مصون بماند؛(1) مفاد روایات این است که سیاست و استراتژی امام در برابر مخالفان و گناهکاران این است که نخست به هدایت و ارشاد آنان پرداخته و با ایشان مدارا میکند اما در صورت عدم تأثیر با آنان با قاطعیت برخورد میکند. تذکر چند نکته 1 - دشمنان و مخالفان حضرت از گروه‏های مختلف هستند، از قبیل: اهل کتاب، فرقه‏های باطل و منحرف، مقدس نماها، ناصبیها و منافقان. 2 - برخورد حضرت با دشمنان یکسان نیست. عده‏ای را میکشد، برخی را تبعید میکند و بر بعضی حد جاری میکند. و از عده‏ای جزیه میگیرد. (2)محمد بن مسلم روایت کرده است: به محضر امام باقر (ع) شرفیاب شدم تا درباره قائم آل محمد (عج) از حضرت بپرسم، پیش از آن که حرفی بزنم، حضرت فرمود: در قائم آل محمد (ص) شباهت هایی به پنج تن از پیامبران است و یکایک آن‏ها را برشمرد تا این که فرمود: "شباهت او به جدش مصطفی (ص) ظهور او با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول خدا (ص) و ستمکاران و طاغوت‏ها است". (3) امام باقر (ع) فرمود: "هنگامی که قائم (ع) قیام کند، ایمان را بر تمام ناصبیان عرضه میکند. اگر ایمان را در حقیقت و واقع بپذیرند، آنان را رها میسازد وگرنه یا گردن آنان را میزند یا همان گونه که امروز اهل ذمه جزیه میپردازند، از آنان جزیه میگیرد و آنان را از شهرها به روستاهای دور دست تبعید میکند". (4)امام صادق(ع) فرمود: "حضرت قائم (ع) در وقت ظهور درباره بیشتر منافقان حد خدا را جاری میکند".(5) البته امام زمان حساب و کتاب و میزان را که در قیامت بر پا میشود، در دنیا بر پا نمیکند، یعنی این گونه نیست که اگر کسی در خانه خود گناه کند یا عبادت خدا را به جا نیاورد، در دنیا به مجازات برساند. هم چنین این گونه نیست که هیچ کس دچار گناه و معصیت نشود و هیچ گناهکاری وجود نداشته باشد، بلکه مقصود این است که تمام حدود و مقررات و احکام الهی را پیاده میکند. بخش دوم: آیا پس از ظهور امام زمان قیامت میشود یا زندگی ادامه مییابد؟ قضاوت درباره استمرار حکومت تا قیامت و عدم استمرار مشکل است، زیرا مضمون روایات در این زمینه مختلف است؛ برخی از روایات میگوید حکومت امام زمان (عج) تا نزدیکی قیامت ادامه دارد، که به برخی از آنها اشاره میشود: 1 - "حضرت حجت تا چهل روز پیش از قیامت زنده است و در این مدت هرج (و مرج) و نشانه‏های قیامت و خروج مردگان از قبرها برای حساب و جزا نمایان میشود؛ ولی علم واقعی آن پیش خدا است". (6)2 - اهل سنت روایت کرده‏اند که پیامبر (ص) فرمود: "پایداری دین تا آن هنگام است که دوازده نفر از قریش (بر مردم حکومت و امامت کنند)، پس از گذشت دوران آنان زمین اهل خود را فرو میبرد". (7) در حدیث دیگری که از آن حضرت رسیده و به همین مضمون است، در ادامه از پیامبر (ص) سؤال شد: پس از دوازدهمین امام چه خواهد شد؟ حضرت فرمود: "سپس هرج (و مرج) خواهد شد". (8)در روایت دیگری پیامبر (ص) فرمود: "پس از دوازدهمین امام روز گرفتاری و نفاق فرا میرسد".(9)برخی دیگر از روایات به این مضمون است که شیعیانی والامقام امر هدایت جامعه اسلامی را عهده دار میشوند.ابوبصیر از امام صادق (ع) پرسید: از پدرت شنیدم که فرمود: بعد از حضرت قائم (ع) دوازده مهدی (و هدایتگر) خواهند آمد. امام صادق (ع) فرمود: "پدرم فرموده است: دوازده مهدی و نفرموده است: دوازده امام بلی آنان گروهی از شیعیان ما هستند و مردم را به ولایت و شناخت حق ما فرا میخوانند".(10)به نظر میرسد مرحوم سید مرتضی دسته دوم روایات را پسندیده، زیرا اظهار داشته: "ممکن است پس از حضرت مهدی (عج) عده‏ای از رهبران و امامان برای حفظ دین و مصالح مسلمان قیام کنند و امر هدایت جامعه را برعهده گیرند. این دیدگاه هیچ مخالفتی با اثنی عشری بودن ندارد؛ زیرا تکلیف ما این است که بدانیم این دوازده تن امام هستند و ما این را قائل هستیم و اعتقاد به آمدن عده‏ای از نخبگان پس از حکومت حضرت حجت ما را از اثنی عشری بودن خارج نمیکند".پی نوشت‏ها: 1 - چشم اندازی به حکومت مهدی (عج)، نجم الدین طبسی، بوستان کتاب، قم، ص 148، 137.2 - چشم اندازی به حکومت مهدی (عج)، نجم الدین طبسی، بوستان کتاب، قم، ص 148، 137.3 - کمال‏الدین و تمام النعمه، صدوق، مؤسسة النشر الاسلامی، جزء 1، ص 327، ح 7.4 - کافی، کلینی، دارصعب، ج 8، ص 227، ح 288.5 - تهذیب الأحکام، محمد بن الحسن الطوسی، دارالأضواء، بیروت، ج 6، ص 172، ح 335.6 - روضة الواعظین، محمد بن فتال، نیشابوری، منشورات دلیل ما، ج 2، ص 23، ح 30.7 - تقریب المعارف فی الکلام، ابوالصلاح الحلبی، انتشارات جامع مدرسین، ص 174. 8 - تقریب المعارف. 9 - مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، دارالأضواء، بیروت، ج 1، ص 353.10 - کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، جزء 2، ص 358، ح 56.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/35067