logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

چه دعایی برای اموات خوب است؟ آیا دعا برای اموات در ما هم تأثیری دارد؟ اگر دعایی برای قوّت قلب و کاهش نگرانی وجود دارد چیست؟

توسط: 11
تاریخ: 21/9/1385

خواندن قرآن و دعا کردن برای اموات مفید است و ثواب آن به آنان میرسد.انسان در برزخ منتظر اعمال خیر بازماندگان است. هر اثری که بعد از مرگ انسان به یادگار میماند، نتیجه خیر یا شرّش به او میرسد. روایات فراوانی وارد شده است که مردگان منتظر آثار خیر زندگانند. نیز نقل شده است: "مردگانی که در فشار و گرفتاری هستند، ناگهان گشایشی را احساس میکنند. هنگامی که از علّت آن سؤال میکنند، گفته میشود: چون فلان پسر یا دختر یا یکی از بستگان و دوستانش کار خیری را به نیابت از او انجام داده یا... چنین وضعی پیش آمده است".(1)خواندن آیات قرآن مخصوصاً سوره قدر و حمد و توحید و یس و سایر سوره‏ها برای اموات مفید است. انواع دعاها و استغفار برای آنان ثواب میآورد. البته خواندن قرآن و دعاها برای شخص خواننده دعاها بسیار مفید است و باعث هدایت و نورانیّت قلب میشود. در ضمن ثواب این هدایت‏ها و نورانیت‏ها به میّت میرسد و باعث خوشحالی او در عالم برزخ میشود. آنچه که باعث قوّت قلب انسان و کاهش نگرانی است، نزدیک شدن به خداوند و ارتباط با او است. هر انسانی که به او نزدیک‏تر است و با یاد او زندگی میکند و حضور او را احساس مینماید و او را ناظر بر خود میبیند، از نگرانی و اضطراب کمتری برخوردار است. تنها با یاد خدا است که دل‏ها آرام میگیرد؛ بنابراین بهترین وسیله جستجوی راه هایی است که انسان را به یاد خداوند با عظمت میاندازد و انسان را به او نزدیک‏ترمیکند. یکی از ابزارهای آن دعا است. دعاهایی از قبیل مناجات خمسة عشر، دعای ابوحمزه ثمالی از امام سجاد(ع) و گفتن اذکاری چون لاحول و لا قوّة الاّ باللَّه العلیّ العظیم و اذکار دیگر برای روح و روان انسان مفید است و باعث کاهش نگرانی میشود. هم چنین باید عامل نگرانی را از خود دور کنیم.پی نوشت ها: 1. آیت اللَّه جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، ص 425.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/36312