logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

اگر در دوران نامزدی و عقد نزدیکی به فرض صورت نمی گیرد و دو زوج جوان در یک بستر بخوابند که این از لوازم زناشویی است اگر غریزه جنسی تحریک شد که طبیعتاً تحریک خواهد شد چگونه باید ارضاء شوند؟

توسط: modir
تاریخ: 25/9/1385

در صورتیکه عقد شرعی واقع نشده باشد، دختر و پسر با هم نامحرم بوده و هر گونه رابطه به جز گفتگو در حد ضرورت حرام شرعی می باشد. اما با اجرای صیغه عقد نکاح شرعی، زن و شوهر در دوران نامزدی نیز حق دارند با رعایت مصالح شرعی و عرفی از همدیگر لذت و بهره جنسی ببرند، ولی کاری نکنند که موجب بی آبرویی مؤمن، و هتک حرمت خانواده طرفین گردد؛ که در این صورت مشکلی پیش نخواهد آمد، ان شاء الله. حتماً شما دوست عزیز که از تحصیلات دینی نیز برخوردار هستی و احتمالاً برخی متون فقهی را خوانده یا در آینده خواهی خواند می دانی که لذت جنسی فقط در برقراری رابطه جنسی نیست اگر چنین چیزی بود تفاوتی با دیگر حیوانات وجود نداشت. لابد می دانی که بیشترین لذت مرد در دیدن است و برای همین جهت است که زنان بیشتر به آرایش می پردازند و عروسها به آرایشگاه برده می شوند و بطور مفصل برای رفتن به حجله آرایش و تزیین می شوند تا غریزه مرد به صورت کامل ارضاء شود و سفارشاتی که به مردان و زنان در هنگام معاشرت با یکدیگر در متون روایی و دین شده است نیز حاکی از این امر است که شما برادر عزیز می توانی به کتابهایی نظیر کتابهایی که در انتهای سؤال معرفی شده اند مراجعه کنی. تقبیل و بوسیدن، ملاعبه و بازی و محبت کردن و معاشقه و مالیدن پستانها و رانهای زن توأم با بیان کلمات محبت آمیز و عاشقانه و عکس العمل در برابر آن موجب لذت دو طرف می شود. انزال نیز فقط از طریق برقراری جنسی صورت نمی گیرد بلکه بدون دخول نیز انزال می تواند صورت گیرد وقتی دو طرف در اوج تحریک قرار گیرند هر دو ارضاء خواهند شد و انزال صورت خواهد گرفت و هیچ نیازی هم به دخول نخواهد بود تا عرف رایج که دختر تا قبل از ورود به منزل شوهر و شب عروسی همچنان باید باکره بماند، حفظ شود. شما به هر طریقی که غریزه جنسی ات ارضا شود و لذت ببری و طرف مقابل نیز محظوظ شود منع شرعی ندارد و وجوبی برای دخول نیست البته پس از عروسی چنین وجوبی هست که شما می توانید در کتب فقهی مربوط به حقوق زناشویی مطالعه کنی. حتی پس از عروسی نیز اگر بدون مقدمه و آمادگی بخواهی رابطه جنسی برقرار کنی هیچکدام حظ و بهره کامل نخواهید برد در دوران نامزدی هم اگر به اوج آمادگی رسیدید بالاترین لذت را خواهید برد گر چه انزال از طریق مالش و بوسه و تقبیل و ... صورت گیرد. توصیه می‌کنم کتابهای زیر را بخوان: 1ـ ازدواج مکتب انسان سازی، شهید دکتر پاک نژاد (2 جلد) 2ـ بهشت خانواده، مرحوم دکتر مصطفوی (2 جلد) 3ـ ایجاد صمیمیت در زوجین، ب ـ قبادی. منابع و مآخذ: رساله مراجع دوازده گانه


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/43398