انبیا و ائمه را در خواب دیدن چه تعبیری دارد؟

ارسال توسط modir در 25/9/1385.

انبیاء و ائمه را در خواب دیدن، دلیل بر طهارت نفس است و هر راهنمایی و دستوری هم که بدهند همان صحیح است. البته به متن ذیل هم راجع به خواب توجه فرمایید. خواب اقسامی دارد که بعضی از آنها رؤیای صادقه است که به آن مبشره نیز میگویند و بعضی از خواب‏ها شیطانی است و آن خواب‏هایی است که به خاطر افکار و غلبه اوضاع و احوال جسمی و فکری بر انسان (مثل فشار زندگی، درس و بحث، تشنگی، گرسنگی، علاقهمفرط به فردی داشتن و تب و...). هم‏چنین خواب‏های وحشتناک و خواب‏هایی که دلالت بر متضرر شدن انسان داشته باشد، همه از خواب‏هایی است که قابل تعبیر نیست؛ بلکه از تشویش انسان ناشی میشوند که اینها را «اضغاث احلام» میگویند. فقط قسم اول از خواب‏ها قابل تعبیر است. زمان خواب دیدن مثل سرشب یا وسط شب یا آخر شب یا بعد از نماز صبح فرق دارد. معمولاً خواب‏های صادقه نیمه‏های شب میباشد، حتی فصل‏های سال هم در تعبیرخواب تأثیر دارد؛ مثلاً فردی در پاییز ببیند که درختان او میوه کرده است، این دلالت بر ضرر وی دارد و اگرهنگام بهار ببیند دلالت بر منفعت او دارد. حتی شخصی که خواب میبیند فرق دارد مثلاً اگر کاسب خواب ببیند کاسه شیر مینوشد دلالت بر کسب مال دارد؛ ولی اگر دانشجو و طالب علم چنین خوابی ببیند، دلالت به تحصیل علم دارد و... . اما خوابی که دیده‏اید، اگر شرایط بالا را دارا باشد و به کسی هم نگفته باشید، پیامبر(ص) میفرماید: الرؤیا علی ما یعبّر ؛ اگر خواب را برای کسی تعریف کردید، او هر طور تعبیرکرد (همان‏طور میباشد) قابل تعبیر است{M.{J