logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

فواید کوتاه کردن موی زهار از نظر اسلام چیست؟ آیا در ادیان دیگر این مسأله وجود دارد؟

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

اسلام مکتبی است که برای همة امور انسان برنامه دارد، حتی اموری که مربوط به بهداشت شخصی است، از این جمله زدودن موهای زاید بدن است. اسلام چون می خواهد مسلمان پاکیزه باشد و بهداشت و نظافت فردی داشته باشد، توصیه کرده که موی زهار زدوده شود تا شخص هم از بهداشت و پاکیزگی فردی برخوردار باشد و هم دارای بهداشت فردی برای زندگی زناشویی باشد.براساس روایاتی که وارد شده ، مستحب است که موهای زاید بدن هر پانزده روز یکبار زدوده شود.(1)در زمان های قدیم بشر سنگ های چخماقی را تیز کرده، موهای زیادی یا هر جا را که دلش می خواست می تراشید . دوران های بعدی به وسیله منقاش ازاله مو معمول و مرسوم گردید و تاکنون چندین منقاش مخصوصاً از طلا در گورستان های خیلی قدیمی یافت شده است. در هندوستان عده ای همیشه بدن خود را چرب نگه می دارند و به وسیله انگشت ازاله مو می نمایند. در چین این عمل را به روش مخصوصی به نام حفه می خوانند.مصری ها خمیری از قند و آب و عصاره لیمو و موم درست کرده ، گرم روی پوست می گذاشتند و پس از سرد شدن یک دفعه آن را می کندند. یونانی ها و رومی ها به وسیله منقاش یا قیری که در روغن حل شده و مخلوط با صمغ و موم گردیده بود، موها را می کندند. در اروپا کمتر ازاله مو می نمایند و اگر کسی قسمتی از بدن خود را تراشید، تصور می کنند خود را برای جراحی آماده کرده است، ولی بعضی اکنون آب اکسیژنه می زنند تا موها بی دوام شده بریزند.آنچه جالب و بدون درد است و جنبه علمی دارد، گذاشتن دستمالی از خاکستر بر موضع برای چند ساعت است. در خاکستر کربنات دوشو فراوانی است که موضع را بی حسّ و کندن مو را بدون درد می نماید. روش دیگر سوزاندن ریشه مو با سیم برقی است که هرگز نخواهد رویید. اکنون نیز تجویز هرمون غددی مطرح است. داروهای شیمیایی مختلف را به شکل های گوناگون می توان به کار برد، چه به صورت خمیری یا آبکی. ممکن است تحریکاتی را ایجاد نموده، عوارض پدیدار گردد. اکنون کرم هایی به نام کرم دیتو است که از آن بهره می گیرند، ولی بهترین و مؤثرترین وسیله با جریان گالوانیک و الکترودهای سوزنی است که مستقیم بر فکیلول مو و پیاز مو اثر کرده، آن را می کشد.(2) این را الکترولیز گویند. در نهایت آسان ترین راه و ساده ترین وسیله برای ازاله موهای زاید، نوره (موبر) است که در کشور ما به نام داروی نظافت و دوا معروف است. فواید کوتاه کردن موی زهار از دیدگاه روایات:1 - کوتاه کردن موی زهار انسان را از آلودگی های موضعی نجات می دهد. امام صادق(ع) می فرماید: " نوره پاک کننده است". (3)2 - برطرف کننده غم ها و افسردگی3 - موی بلند غریزه جنسی و شهوت را کم و بدن را سست می کند. نوره کردن غریزه جنسی را افزون می کند.4 - برطرف کردن موهای زائد از بدن جسم را تقویت می کند.5 - پیه کلیه ها را زیاد می کند.6 - آدمی را چاق می کند.(4)7 - مانع فقر و ناداری است.(5)پی نوشت ها : 1 - بحارالانوار، ج88، ص 76.2 - دکتر سید رضا پاک نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ،ج13، ص 30 - 35.3 - وسایل الشیعه ، شیخ حرّ عاملی، ج2، ص 70، باب استحباب الاطلاء.4 - همان، ص 65، باب استحباب النورة.5 - همان، ج7، ص 366.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/49847