logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

نگاه کردن به عکس های مبتذل و فیلم های سکس خارجی که مسلمان نیستند, چه حکمی دارد؟ آیامردی که از نظر شهوتی به زحمت تحریک می شود, می تواند این فیلم ها و عکس ها را نگاه کند و بعد با همسر خودهمبستر شود؟

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

نگاه کردن به عکس ها و فیلم های سکسی که موجب تهییج شود, جائز نیست و کمک گرفتن از این نوع عکس ها و فیلم ها برای همبستر شدن با همسر جائز نیست .(1) برای تقویت نیروه می توان از داروهای گیاهی یا شیمیایی استفاده کرد. به پزشک متخصص مراجعه کنید و توصیه های وی را به کار ببندید.(پـاورقی 1.آیت اللّه فاضل , جامع المسائل , ج 1 ص 485


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/61376